Kupředu, zpátky ni krok

Hudba: Jan Seidl
Slova: Bedřich Bobek

1. sloka:
Už rozvil čas a voní nadějemi
svobody, slunce, prší z oblaků.
|: Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků :|
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
|: Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků :|

refren:
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
|: Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok :|

2. sloka
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
|: Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet :|
Teď svorně v práci podejme si ruce
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
|: Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst :|

( jiná varianta:
|: Vpřed soudruzi - hle prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst :| )

refren

 
 
http://rudoarmejec.narod.ru
e-mail
Хостинг от uCoz